Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ครูอาวุโส

ด่วนที่สุด! ขยายเวลายื่นแบบคำขอรับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2564

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษได้นำรายละเอียดการขยายเวลายื่นแบบคำขอรับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2564 มาฝากกันค่ะ ซึ่งมีการเลื่อนจากวันที่ 30 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ 30 เมษายน 2564 ใครที่ยื่นไม่ทัน สามารถยื่นได้เลยนะคะ

ด่วน กำหนดแล้ว! คุรุสภา กำหนดยื่นแบบ ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส ประจำปี 2564…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำรายละเอียดดีๆมาฝาก คุรุสภา กำหนดยื่นแบบ ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ใครที่ต้องการยื่นแบบต้องยื่นภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564…