Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ความเป็นเลิศในโรงเรียน

สพฐ.ประกาศ!…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียด เกี่ยวกับ สพฐ.ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมดำเนินงานการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564…