Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ความเสมอภาคทางการศึกษา

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา :…

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา : ปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ในวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564…