Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

หนังสือแจ้งโอนกลับค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งบประมาณ 2562

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 วันนี้เราได้นำข่าวลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 778  มาฝากครูประถม…