Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ

รู้กันรึยัง! สพฐ.โอนจัดสรรงบประมาณ ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม

สพฐ.ได้มีออกหนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนจัดสรรงบประมาณ ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ โดยทางเว็บไซต์ครูประถมได้นำไฟล์เอกสารมาให้ดาวน์โหลดกันด้วย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563…