Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ดาวโหลดฟรี

ดาวโหลดฟรี! ไฟล์ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ 5 ขั้น 5STEPS

ขอแนะนำ แบ่งปัน ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ 5 ขั้น 5STEPS โดยคุณครูอุทัย ชังชั่ว สำหรับเป็นแนวทางในการจัดทำแผน คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งค์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ Active Learning…

แจกฟรี ปฏิทินนับวันเรียน ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1-2) เป็นไฟล์ Excel

แจกฟรี ปฏิทินนับวันเรียน ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1-2) เป็นไฟล์ Excelแจกฟรี ปฏิทินนับวันเรียน ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1-2) ปฏิทินนับวันเรียนปกติและวันเรียนชดเชย ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1-2) เป็นไฟล์ Excel…

สื่อประกอบการสอนวิชาสังคมศึกษาฯ พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์

สื่อประกอบการสอนวิชาสังคมศึกษาฯ พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มสีสันการสอนในห้องเรียนออนไลน์ด้วยภาพเคลื่อนไหว ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้มากขึ้น สำหรับคุณครูที่สนใจสามารถดาวโหลดสื่อประกอบการสอนได้จากลิงค์ในบทความนะคะ…

เปิดให้ดาวโหลดแล้วคลังข้อสอบ NT ชั้น ป.3 พร้อมเฉลย ปี 2555 – 2562

เปิดให้ดาวโหลดแล้วคลังข้อสอบ NT ชั้น ป.3 พร้อมเฉลย ปี 2555 – 2562 สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 คุณครูที่กำลังเตรียมสอบ สามารถดาวน์โหลดไปปรับใช้งานกับนักเรียนของท่านได้ ท่านที่สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารได้จากลิ้งค์ในบทความได้เลยนะคะ ดาวน์โหลดฟรี…

ดาวน์โหลดฟรี ไฟล์เอกสารการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ป. 1 ปี 2564

ดาวน์โหลดฟรี ไฟล์เอกสารการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ป. 1 ปี 2564 สำหรับนำไปปรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและประเมินผลความสามารถของนักเรียน คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวโหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งค์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ…

ดาวน์โหลดฟรี ไฟล์ตัวอย่างรายงาน ครูดีในดวงใจ คุรุสดุดี ครูผู้สอนดีเด่น และอื่น ๆ

ดาวน์โหลดฟรี ไฟล์ตัวอย่างรายงาน ครูดีในดวงใจ คุรุสดุดี ครูผู้สอนดีเด่น และอื่น ๆ สำหรับคุณครูที่ต้องการเอกสารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งรายงานเพื่อประเมินผลงาน ไฟล์ตัวอย่างได้รับความอนุเคราะห์จากครูภฌลดา ปรางควิรยา…

ดาวน์โหลดฟรี ตัวอย่างการเขียนขอรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น คุรุสดุดี ของคุรุสภา โดย ครูกิติยา พรหมสอน

ดาวน์โหลดฟรี ตัวอย่างการเขียนขอรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น คุรุสดุดี ของคุรุสภา โดย ครูกิติยา พรหมสอน สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการเขียนขอรางวัล คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวโหลดเอกสารตัวอย่างได้จากลิ้งค์ในบทความนะคะ ตัวอย่าง…

ดาวน์โหลดฟรี ตัวอย่างไฟล์ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

ดาวน์โหลดฟรี ตัวอย่างไฟล์ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมเข้ารับการประเมินผล สำหรับสถานศึกษา หรือท่านที่สนใจเกี่ยวกับกิจกรรม หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม สามารถศึกษาข้อมูลได้จากลิ้งค์บทความค่ะ …

ดาวน์โหลดฟรี ฟอนต์คัดลายมือ พร้อมวิธีการสอนคัดลายมือ 3 รูปแบบ

ดาวน์โหลดฟรี ฟอนต์คัดลายมือ พร้อมวิธีการสอนคัดลายมือ 3 รูปแบบ เพื่อนำไปฝึกสอนให้กับนักเรียน และบุตรหลาน คุณครูและท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดาวโหลดเพื่อนำมาปรับใช้งานให้เหมาะสมได้จากลิ่้งค์ที่อยู่ในบทความนะคะ รวมฟอนต์คัดลายมือ 3 แบบ…

ดาวโหลดฟรี คู่มือการสอนอ่าน แบบแจกลูกสะกดคำตามหลักภาษา

ดาวโหลดฟรี คู่มือการสอนอ่าน แบบแจกลูกสะกดคำตามหลักภาษา โดยสถาบันภาษาไทย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ…