Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

นร.01

ประกาศด่วน! การเปิด-ปิดระบบบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนกลุ่มใหม่ (นร.01)

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำขข้อมูลเกี่ยวกับ การเปิด-ปิดระบบบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนกลุ่มใหม่ (นร.01) ซึ่งเป็นการประกาศล่าสุด เกี่ยวกับ การเปิด-ปิดระบบบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนกลุ่มใหม่…

ประกาศ ระบบ CCT เปิดให้บันทึกข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน (นร.01) ภาคเรียนที่ 1/2562

ครูประถมโรงเรียนใด ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล ครูประถมสามารถแจ้งข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษผ่านระบบ CCT และครูประถมสามารถ เริ่มทำได้ตั้งแต่วันที่ ในวันที่ 1 ก.ค. 2562 โดย ดาวน์โหลดเอกสารได้จากที่นี่ ดาวโหลด นร.01…

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษมีเงื่อนไขประจำปีการศึกษา 2562

คุณครูประถมโปรดทราบ ในภาคเรียนนี้มีการปรับแบบฟอร์ม นร.01 ดังนั้นรบกวนให้คุณครูประถมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่เคยคัดกรองมาแล้วใหม่ หากข้อมูลไม่ครบถ้วนนักเรียนอาจไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุน ให้คุณครูประถมเข้าไปอัพเดตข้อมูลผ่านระบบ…