Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

นักเรียนไว้ผมยาวได้

กฎใหม่กระทรวงศึกษาฯ ให้ นร.ไว้ผมยาวได้ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2563

กฎใหม่กระทรวงศึกษาฯ ให้ นร.ไว้ผมยาวได้ แต่ยังห้ามดัดผม ย้อมผม หรือไว้หนวดเครา กระทรวงศึกษาธิการออก 'ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน' มาบังคับใช้ โดยเปิดให้นักเรียนทั้งชายและหญิงมีอิสระในการเลือกทรงผมมากขึ้น…