Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ รักษาราชการในตำแหน่ง เลขา สพฐ.

นายอำนาจ วิชยานุวัติ รักษาราชการในตำแหน่ง เลขา สพฐ.

เนื่องจากล่าสุดได้แต่งตั้ง นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการกพฐ.ที่เกษียณอายุราชการ  ล่าสุดเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ได้มีการเสนอ เรื่องจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…