Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

บรรจุข้าราชการท้องถิ่น

กสถ. ได้มีการประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น…

ประกาศผลรายชื่อการขึ้นบัญชีสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น วันนี้ครูประถม ขอแสดงความยินดีสำหรับ บุคคลที่ได้ขึ้นบัญชีทุกท่าน หากใครมีข่าวสารดีดี ท่านสามารถติดตามข่าวผ่านทาง ช่องทางดังต่อไปนี้ เฟสบุ๊คแฟนเพจ  ครูประถม.คอม ไลน์แอด …

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมเปิดรับข้าราชการ จำนวน 8,164 อัตรา วุฒิปวช.ขึ้นไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมเปิดรับข้าราชการท้องถิ่นรอบที่2 จำนวน 8,164 อัตรา วุฒิปวช.ขึ้นไป เตรียมตัวจ้า!!!!!!   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมเปิดรับข้าราชการท้องถิ่นรอบที่ 2 จำนวน 8,164 อัตรา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ผลการประชุม ก…

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เห็นชอบแล้ว บรรจุข้าราชการท้องถิ่น 66 ตำแหน่ง 8,164…

วันที่ 11 กันยายน 2561 - นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในฐานะกรรมการ ก.จ. และกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.) ได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เมื่อวันที่ 10 กันยายน…