Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

บรรเทาความเดือดร้อน

ด่วนล่าสุด! PEA บรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถทยอยชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือนได้

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้รับรายงานด่วนว่า ขณะนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด PEA บรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถทยอยชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือนได้ ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อน…