Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ลูกจ้างสถานศึกษา

เช็ค!!!ใครบ้าง เปลี่ยนสถานะ วันแรก “อัตราจ้าง เป็น จ้างเหมาบริการ”

สวัสดีเช้าวัน ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ พูดถึงการเปลี่ยน แปลงระบบ บุคคล ของ สพฐ จากที่ มีข่าวการเปลี่ยนสัญญาจ้าง เป็นจ้างเหมาบริการ  รายชื่อผู้เปลี่ยนสัญญาจ้างใหม่ที่จะเริ่มในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒   คาดว่าเป็นกลุ่มที่จะต้องเปลี่ยน สถานะ…