Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

วันลอยกระทง

Loi Krathong Festival วันลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

Loi Krathong Festival วันลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว กับประเพณีลอยกระทง วันนี้ ครูประถม จึงเอาประวัติความเป็นมามาฝากเพื่อให้ได้ทบทวนกัน ประเพณีและประวัติวันลอยกระทง วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย…