Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

วิชาชีพครูฯ

เข้าใจง่ายมาก! แผนภูมิความก้าวหน้าในวิชาชีพครูฯ ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เดิม กับ ใหม่

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำภาพ แผนภูมิความก้าวหน้าในวิชาชีพครูฯ ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เดิม กับ ใหม่ มาฝากกัน ซึ่งถือเป็นภาพที่อธิบายแผนภูมิความก้าวหน้าในวิชาชีพครูฯ ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เดิม กับ ใหม่…