Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

วิทยาการคำนวณ

สสวท. เชิญครูวิทยาการคำนวณ เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ฟรี ดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ทันทีเมื่อผ่านเกณฑ์การอบรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 ขอนำเสนอ สสวท. เชิญครูวิทยาการคำนวณ ครูวิชาอื่นที่สนใจ บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด หรือผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ในหลักสูตร : - วิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยอุตุน้อย 1 หลักสูตร - ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน รุ่น…

ห้ามพลาดเด็ดขาด! อบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T) รุ่นที่ 3…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูที่สอนวิชาวิทยาการการคำนวณ เข้าร่วมอบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T) รุ่นที่ 3  การอบรมนี้สามารถนับชั่วโมงวิทยฐานะได้ด้วยนะคะ หลักสูตรอบรมออนไลน์ …

ทำตามได้เลย! การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำคลิปวีดีโอมาฝากกัน ซึ่งเป็นวีดีโอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ปีที่ 1 – 3 ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล  ขอขอบคุณที่มา :…

ด่วนเปิดแล้ว! หลักสูตรอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ สำหรับครู ขั้นสูงเก็บชั่วโมง ว21…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดหลักสูตรดีๆมาฝากกันค่ะ เป็นหลักสูตร อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ สำหรับครูขั้นสูง สามารถเก็บชั่วโมง ว21 ได้ด้วยนะค ใครที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้เลยค่า…

ดาวน์โหลดได้เลย! ใบกิจกรรม-ใบงาน วิชาวิทยาการคำนวณ จากโครงการอบรม C4T

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งใบงานที่มีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะวิชาวิทยาการการคำนวณ เป็นวิชาที่ใหม่ ซึ่งคุณครูหลายท่านมองหาสื่อ  ใบกิจกรรม-ใบงาน วิชาวิทยาการคำนวณ เป็นอย่างมาก วันนี้ครูประถมได้นำไฟล์ ใบกิจกรรม-ใบงาน วิชาวิทยาการคำนวณ…

ดาวน์โหลดได้เลย! คู่มือสมัครอบรม วิทยาการคำนวณของ สสวท.

สำหรับคุณครูท่านไหนที่ยัง งงกับการสมัครใช้งานระบบอบรมออนไลน์ สสวท. วันนี้ทางเว็บไซต์ครูประถมได้นำเอาคู่มือมาฝากกันค่า เป็นคู่มือการสมัคร การใช้งาน ระบบอบรมออนไลน์ สสวท. สมัครอบรม วิทยาการคำนวณของ สสวท. นั่นเองค่า ดาวน์โหลดคู่มือ…

สพฐ.เผยแพร่ คลิปอบรมหลักสูตรอบรมวิทยาการคำนวณ สำหรับครู (C4T) สสวท. ทบทวนหลักสูตร C4T 4 ช่วงชั้น รวม…

หากพูดถึงวิชาวิทยาการคำนวณ ต้องบอกเลยว่าเป็นวิชาใหม่ที่ท้าทายผู้สอนเป็นอย่างมาก ทางสพฐ. ได้ออกมาเผยแพร่ คลิปอบรมหลักสูตรอบรมวิทยาการคำนวณ สำหรับครู (C4T) สสวท. ทบทวนหลักสูตร C4T 4 ช่วงชั้น รวม 150 คลิป ช่วงชั้นที่ 1 …

แผนเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ป.1-6 (หลักสูตร 2560)

แผนเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ป.1-6 (หลักสูตร 2560) วันนี้ครูประถม จะมาแนะนำแผนการสอนเทคโนโลยีวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับประถมศึกษาเป็นหลักสูตร 60 ซึ่งในปัจจุบันนั้น หลักสูตร 60 ผลบังคับใช้ทุกชั้นเรียนในปี 2563…

เพิ่มเติม ป.3,6 ม.3,6 คำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์…

คำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพิ่มเติม ป.3,6 ม.3,6 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น…