Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สพฐ.บรรจุครู

สพฐ . บรรจุครู ลอตใหญ่แทนเกษียณ

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้หารือถึงการบริหารอัตรากำลังทดแทนข้าราชการครูหลัง เกษียณอายุราชการ โดยในปีการศึกษา 2561…