Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สร้างบ้านพักครู

ครม.เห็นชอบตามศธ.เสนอสร้างบ้านพักครู วงเงิน 211ล้านบาท

ครม.เห็นชอบในหลักการ "ครูได้บ้านใหม่" ตามโครงการบ้านพักข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 19 โครงการ รวม 263 หน่วย วงเงินงบประมาณ 211 ล้านบาท สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย ที่ต้องไปทำงานห่างไกลจากภูมิลำเนา…

สร้างบ้านพักครู เร่งด่วน ห่วงความปลอดภัย

ห่วงความปลอดภัยของครูที่อยู่ห่างไกล เร่ง สร้างบ้านพักครู วันนี้ครูประถมมีข่าวดีดี สำหรับครูที่อยู่ห่างไกลหรือ ไกลภูมิลำเนา เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า…