Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์

หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์

หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์ เริ่มจากผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูลหรือคำสั่งผ่านทางอุปกรณ์รับข้อมูล (Input Devices) ซึ่งข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆที่รับเข้ามาจะถูกนำไปเก็บไว้ที่หน่วยความจำหลัก (Memory)…