Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

หลังคต

สพฐ. ทำหนังสือแจ้ง น้ำหนักกระเป๋านักเรียนเฉลี่ยต้องไม่เกิน 15% ของน้ำหนักตัวเด็ก

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กระดูกสันหลังคดงอ วันนี้เราได้นำข่าวคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยให้โรงเรียนได้นำไปปฏิบัติ  มาฝากครูประถม…