Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ศธ.อนุมัติแนวทางการบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ…

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ศธ.อนุมัติแล้ว สำหรับแนวทางการบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งโครงการนี้มีการเปิดโอกาสให้เยาวชนศึกษาหาความรู้ทรัพยากรธรรมชาติ…