Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เด็กจมน้ำ

สพฐ.ขจัดปัญหาเด็กจมน้ำ โดยจัดอบรมการช่วยชีวิตทางน้ำให้ครู

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวจัดอบรมการช่วยชีวิตทางน้ำให้ครู ได้นำข่าวนโยบายในการส่งเสริมการกีฬาสู่สถานศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินงานนอกจากให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มาฝากครูประถม 23ก.ค.62…