Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เด็กผี

“ณัฏฐพล”ใช้นำเทคโนโลยีแก้ปัญหาเด็กผี-โกงอาหารกลางวัน”

ครูประถมที่ติดตามข่าว การโกงอาหารกลางวันโดยใช้ ชื่อนักเรียนมาเบิกค่าอาหารกลางวัน แต่แท้จริงแล้วเด็กคนนั้นไม่ตัวตน ในวงการครูประถมเราเรียกว่าเด็กผี ณัฏฐพลแนะว่าไม่แน่ในว่าเด็กผีมีอยู่จริงไหมแต่ขอดูข้อมูลก่อน…