Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เปิดรับสมัครครูผู้สอน

อบรมฟรี! สพฐ. ร่วมกับธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา อบรมหลักสูตร…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำรายละเอียดดีๆมาฝากกัน เพราะล่าสุด สพฐ. ร่วมกับธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา อบรมหลักสูตร การสอนเพื่อการพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงของนักเรียน รหัสหลักสูตร 63001…