Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เอกสารเผยแพร่

เทคนิควิธี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ต้องยอมรับการอ่านหนังสือนั้น ช่วยเปิดโลกให้กว้างขึ้น จะการพัฒนาของเทคโนโลยีนั้น ทำให้ไม่ต้องพกหนังสือเล่มหนา ๆ แต่ก็สามารถอ่านหนังสือได้เช่นเดียวกัน วันนี้…