Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

แจ้งกำหนดกรอกข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ ๑

แจ้งกำหนดกรอกข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ ๑

ครูประถม.คอม มาแจ้งข่าว การเปิดระบบให้แก้ไขข้อมูล ในระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับสถานศึกษา ในครั้งที่ ๑ นี้ ในช่วยเวลา ๒๓ กันยายน และจะให้แก้ไข ในวันที่ ๑ ตุลาคม เป็นครั้งที่ และจะปิดระบบในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ค่ะ…