Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

แนวทางการเปิดสอบ

ปรับใหญ่..สอบ ครูผู้ช่วยปี64 สกัดทุจริต-ยกมาตรฐานข้อสอบ

โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ.ที่มี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน พิจารณาปรับให้ไปสอบภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป กับ…

สพฐ. แจ้ง กศจ. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย หากเป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้

สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้ง เรื่องขอตรวจสอบข้อมูลการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย อ้างถึงหนังสือ…