Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

แผนการจัดการเรียนรู้ประถม

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 

         ผ่านพ้นวันหยุดสุดสัปดาห์กันไปอีกแล้ว  Krupatom ยังคงมีแผนการจัดการเรียนรู้มาฝาก วันนี้เป็นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 มาฝาก เพื่อให้ดาวน์โหลดไปใช้ประโยชน์ทางการด้านศึกษากันอีกเช่นเคยค่ะ…

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ครูประถม รวมไว้สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานเพื่อการศึกษาได้ แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป. ๑-๖ ชุดนี้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้…