Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

แยกตามรายวิชา

พว. เชิญครูเข้าร่วมอบรมฟรี! โครงการเทคนิคการสอนแยกตามรายวิชา “คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศึกษาฯ”…

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ไม่อยากให้คุณครูพลาดเลยจริงๆค่ะ สำหรับการอบรมโครงการเทคนิคการสอนแยกตามรายวิชา “คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศึกษาฯ” ซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ขอเชิญครูทั่วประเทศเข้าร่วมอบรม ฟรี…