Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ไฟล์งานวิจัย

ดาวน์โหลดฟรี วิจัยในชั้นเรียน 250 เรื่อง (ไฟล์ word แก้ไขได้) ที่นี่

แจกฟรี ไฟล์งานวิจัยชั้นเรียน กว่า 250 เรื่อง คุณครูทุกท่านสามารถดาวโหลดได้ฟรี เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจจำนวนมาก เช่น เรื่องส่งเสริมการอ่านสะกดคำ ของนักเรียน,เรื่องการวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัญหา…