Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ไฟล์แผนผังโรงเรียน

แจกให้ใช้ฟรี! ไฟล์แผนผังโรงเรียน

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์แผนผังโรงเรียน ซึ่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ PowerPoint สามารถนำไปดัดแปลงและแก้ไขได้ โดยไฟล์นี้ออกแบบโดยนายหัสดิน เชื้อเมืองพาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร…