Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ไม่ส่งเอกสาร

ตอบกันชัดๆ! ต่อไปคุรุสภาจะไม่ส่งเอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แล้วหรือไม่?

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีหลายคนถามมาเยอะมากๆ หลังมีการเผยว่า ต่อไปคุรุสภาจะไม่ส่งเอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แล้วหรือไม่ ล่าสุดมีการออกมาแจงชัดๆแล้วว่า สามารถพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของตนเองได้ที่ระบบksp self service หรือ ksp…