Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ไม่เกิน 5 นาที

ห้ามพลาดเด็ดขาด! สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ…

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆ เพราะตอนนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0 ความยาวไม่เกิน 5 นาที ส่งผลงาน 5 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2564 ชิงโล่รางวัลจากรมว.ศธ…