โปรแกรมคำนวณเปอร์เซ็นต์ หาจำนวนนักเรียนมาเรียนต่อวัน

ต้องการหาค่า
(N)จำนวนนักเรียนที่มาเรียน
(D)จำนวนนักเรียนทั้งหมด(ห้อง,โรงเรียน)
(P)เปอร์เซ็นต์ %
 ตัวอย่าง

นักเรียนมาโรงเรียนในวันจันทร์ 48 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 94 คน เนื่องจากฝนตก อยากทราบว่ามีนักเรียนมากี่เปอร์เซ็นต์จากนักเรียนทั้งหมด

วิธีคำนวณ จาก N / D = P

                     จำนวนนักเรียนที่มาเรียน = N, จำนวนนักเรียนทั้งหมด = D

                    จะได้ 48 / 94 = 51 เปอร์เซ็นต์

                    นักเรียนที่มาเรียนทั้งหมดคิดเป็นเปอร์เซ็น 51 เปอร์เซ็นต์จากนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียน