fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

สทศ.พัฒนาระบบสอบ O-NET Online

 

เมื่อวันที่ 11ก.ย. 2561 ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า สทศ.ได้พัฒนาระบบการทดสอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) เพื่อเป็นทางเลือกและขยายโอกาสทางการทดสอบ จัดทดสอบหลายครั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน และรองรับรูปแบบข้อสอบที่ใช้สื่อสารสนเทศ เช่นภาพเคลื่อนไหว เสียง และสื่อผสม เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน สทศ. มีสนามสอบการทดสอบ E-Testing จำนวน 11 สนามสอบ โดยตั้งอยู่ที่ สทศ. และ ศูนย์เครือข่าย สทศ. 10 แห่ง กระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ม.เชียงใหม่ ม.นเรศวร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.บูรพา ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.สงขลานครินทร์ ม.ขอนแก่น และม.เทคโนโลยีสุรนารี นอกจากนี้ที่ม.บูรพา ม.ขอนแก่นและม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ยังเป็นศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย เพื่อให้การทดสอบมีความโปร่งใส มีคุณภาพ คุณธรรม ลดข้อร้องเรียนและสร้างความเท่าเทียมกันในทุกสนามสอบ เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติคือเป็นห้องสอบสีขาว สนามสอบสีขาวและศูนย์สอบสีขาว ด้วย

ในโอกาสนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมจึงขอนำข้อมูล ระบบสอบออนไลน์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 12 กันยายน 2561 มานำเสนอเพิ่มเติมดังนี้ครับ

รายชื่อวิชาที่เปิดสอบ

คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 61 ภาษาไทย ป.6

คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 62 สังคมศึกษา ป.6

คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 63 ภาษาอังกฤษ ป.6

คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 64 คณิตศาสตร์ ป.6

คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 65 วิทยาศาสตร์ ป.6

คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 91 ภาษาไทย ม.3

คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 92 สังคมศึกษาฯ ม.3

คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 93 ภาษาอังกฤษ ม.3

คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 94 คณิตศาสตร์ ม.3

คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 95 วิทยาศาสตร์ ม.3

Download คู่มือการใช้งาน

ที่มา :: https://www.kruupdate.com/newid-4627.html

Comments
Loading...