fbpx

เช็ค เขตไหนได้รับ จัดสรรงบครูธุรการ

เช็ค เขตไหนได้รับเงินบ้าง จัดสรรงบครูธุรการ จากหนังสือแจ้ง ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๐๔๖๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑omoo 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประมาณปี…
Read More...

เกณฑ์ใหม่ผอ.โรงเรียน ต้องผ่านงาน รองผอ.ก่อน

เกณฑ์ใหม่ผอ.โรงเรียน ต้องผ่านงาน รองผอ.ก่อน 5ก.พ.63-นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประสานงานกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ…
Read More...

สพฐ เตรียมทบทวนมติ ครม.จัดครู ลงรร.ขนาดเล็ก

สพฐ เตรียมทบทวนมติ ครม.จัดครู ลงรร.ขนาดเล็ก สพฐ.เตรียมชง ครม.ทบทวนมติไม่ให้จัดสรรอัตรากำลังครูลงในโรงเรียนมีเด็กน้อยกว่า 120 คน โดยให้จัดสรรครูได้ หลังควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กไม่ได้ตามแผน “ณัฏฐพล”ชี้ต้องจัดครูให้เพียงพอ…
Read More...

โรงเรียนบ้านนาสาร รับสมัครลูกจ้าง

โรงเรียนบ้านนาสาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ เรื่อง ประกาศโรงเรียนบ้านนาสาร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน สังกัด…
Read More...

โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี รับสมัครลูกจ้าง

โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี…
Read More...

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยโรงเรียนสตรีชัยภูมิ…
Read More...

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนวิชา Math โครงการ IEC โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่ง…
Read More...

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการงเรียน -…
Read More...

โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว…
Read More...

สพป.นนทบุรี เขต 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สพป.นนทบุรี เขต 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด 2 อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ เรื่อง…
Read More...