fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

กรมบัญชีกลาง

การเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิข้าราชการ โดยกรมบัญชีกลาง

การเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิข้าราชการ โดยกรมบัญชีกลาง รายท่านอาจจะสับสนเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร วันนี้ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา จึงอยากเชิญทุกท่านมาพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิข้าราชการ…
Read More...

📣แจ้ง!!! กรมบัญชีกลาง ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล covid19 ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
Read More...

ข้าราชการเฮ ธันวาคม เงินเดือนออกเร็ว รายละเอียดดังนี้

ข้าราชการเฮ ธันวาคม เงินเดือนออกเร็วกว่าเดิม กรมบัญชีกลางออกหนังสือเวียน ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ถึงปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ…
Read More...

กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายบำเหน็จ ให้ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป เริ่ม 1 ก.ค. 62

ครูประถม ท่านใดที่รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป สามารถแจ้งขอรับตามสิทธิ โดยครูประถมจะต้องมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2562 หากครูประถมที่รับบำนาญ…
Read More...

ข่าวดี + กรมบัญชีกลางแจงรายละเอียดการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ตามสิทธิข้าราชการ

สวัสดีค่ะ ข่าวที่น่าสนใจวันนี้ ครูประถม มีข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาบุตร หรือค่าเล่าเรียนบุตรนั่นเอง โดยก่อนหน้านี้…
Read More...