fbpx
Browsing Tag

กระดาษคำตอบ

แจกกระดาษคำตอบ สำหรับการใช้งานโปรแกรมช่วยตรวจคำตอบ zipgrade ฟรี

กระดาษคำตอบสำหรับการใช้งานโปรแกรมช่วยตรวจคำตอบ zipgrade จากปัญหาการใช้ งาน zipgrade แล้วพบปัญหาว่า  กระดาษคำตอบที่มีการแจกนั้นเป็น ทำให้สแกนได้บ้างไม่ได้บ้าง สแกนได้ยากกว่า แบบภาษาอังกฤษ จึงทำให้เป็นปัญหากับคุณครู ครูประถม.คอม …
Read More...

รวมกระดาษคำตอบ สามารถแก้ไขได้

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเตรียมตัวอ่านหนังสือและเตรียมตัวสอบสำหรับนักเรียน การฝึกทำผ่านกระดาษ คำตอบ ฝึกฝน ระบาย   กาก ลงในกระดาษคำตอบนั้นจะช่วยให้นักเรียนลดความตื่นเต้นในการเตรียมตัวสอบลง อาจไม่มาก แต่ครูประถม.คอมเคยมีประสอบการณ์นักเรียน…
Read More...