fbpx
Browsing Tag

กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวดี ปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ 600 บาท…

กยศ.ยืนยันมีเงินให้กู้ยืมเพียงพอแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุกคน ซึ่งสามารถกู้ได้ทั้งค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ เนื่องจากกองทุนได้มีการปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ 600 บาท ตั้งแต่ปีการศึกษา…
Read More...

รมว.ศธ.สั่งอาชีวะ 50 แห่ง เร่งผลิตหน้ากากอนามัยแจกประชาชน เดือนมี.ค.อีก 2 แสนชิ้น

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคโควิท-19 ยังไม่ทุเลาลง ประชาชนยังคงวิตกกังวลในการแพร่ระบาดโดยเฉพาะการเดินทางกลับประเทศของแรงงานในประเทศกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก จนทำให้หน้ากากอนามัยในท้องตลาดขาดแคลน และมีราคาสูง…
Read More...

ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือ ปฏิบัติการ ควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19)

เรื่อง ขอความร่วมมือ ปฏิบัติและดําเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ตามที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) คาดการณ์การระบาด…
Read More...

ห่วงขาดเป็น สมาชิก สกสค. ศธ. แจ้งตัวเลข‘ครู’นับหมื่น ค้างหนี้ เกิน3งวด

ศธ.กางตัวเลข‘ครู’นับหมื่น ค้างหนี้‘สกสค.’เกิน3งวด ห่วงขาดสมาชิก วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 15.36 น. 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.)…
Read More...

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าใจง่าย

จากที่ทำงานครูประถมดอทคอมได้นำเสนอนโยบายเน้นจุดของกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ 2563 นั้น วันนี้ทีมงานจะขอนำมาเสนอใหม่อีกครั้งซึ่งทางทีมงานได้ไป พบ รูปแบบการอ่านการนำเสนอที่ง่ายกว่าเดิมจึงนำมาเสนอให้กับ คุณครูทุกท่านและผู้ที่สนใจสำหรับ…
Read More...

“คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ”…

"คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ" ครูประถม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูผู้สอนภาษาไทย ใช้สอนสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ซึ่ง "คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ" มีหลักการดังนี้ >> …
Read More...

อบรมออนไลน์ โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน พร้อมใบวุฒิบัตร

เพื่อความปอดภัยในโรงเรียนและนอกโรงเรียน คุณครูประถมจำต้องทำความเข้าใจในด้านนี้ให้ดี เพื่อหยุการบาดเจ็บแก่เด็กๆ ของคุณครูประถมเอง โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ Save the Children…
Read More...

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาฝากครูประถมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครูประถมนะครับรายละเอียดต่างๆครูประถม ติดตามได้นี้ …
Read More...

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล…
Read More...

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบเข้มข้น

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ คงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ดีเพื่อให้เด็กนักเรียนของคุณครูประถมได้เรียนรู้ในด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับนี้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา…
Read More...