การจัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หรือ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุดได้มีการประกาศใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.25… อ่านต่อ การจัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์