มาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนำหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียน เกินจำเป็น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษารณรงค์ทำความเข้าใจกับสถานศึกษาในการนำหนังสือและอุปกรณ์การเรี… อ่านต่อ มาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนำหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียน เกินจำเป็น