สถาบันหลักสูตร

กอปศ.ไฟเขียวตั้ง สถาบันหลักสูตร เป็นนิติบุคคลในกำกับศธ.

กอปศ.ไฟเขียวตั้ง สถาบันหลักสูตร เป็นนิติบุคคลในกำกับศธ. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) นางยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ประธานอนุก… อ่านต่อ กอปศ.ไฟเขียวตั้ง สถาบันหลักสูตร เป็นนิติบุคคลในกำกับศธ.