การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1

ข้อสอบกลางปี การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป. 1 ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. งานใดที่นักเรียนทำด้วย     ตนเองไม่ได้ 1  ร… อ่านต่อ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1