fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

การจัดการศึกษา

ศธ.ประชุมถอดบทเรียน พร้อมเดินหน้าโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) รุ่นที่ 3

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้หารือร่วมกับคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะมาตรการต่าง ๆ…

พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ๒๕๕๑สวัสดีค่ะ เนื่องจากหลายๆท่านกำลังเตรียมสอบ จึงนำมาฝากค่ะโหลดได้จากที่นี่เลยค่ะ…

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ฉบับสมบูรณ์

เนื่องจากประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษา  ในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด และเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560…