ศธ. การศึกษาคนพิการ

ศธ. เดินเครื่องปฏิรูปการศึกษาคนพิการ

ศธ. ปฏิรูปการศึกษาคนพิการ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดก… อ่านต่อ ศธ. เดินเครื่องปฏิรูปการศึกษาคนพิการ