fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

การป้องกันการทุจริต

ประกาศ ที่ ศธ 04009/4681 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ผอ. สังกัด สพฐ. ปี.พ.ศ.2561

          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2561 มาเพื่อทราบความแจ้งแล้วนั้น           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว…
Read More...