fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

นโยบาย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

จากนโยบาย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  ครูประถมขอนำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณครูมาฝากดังนี้ ๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๘.๑.๑…
Read More...