fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

การศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม 2562

พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม ประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้วยดีจากภาครัฐ และสามารถ บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และของชาติ…
Read More...

แผนการศึกษาใหม่ เพิ่มจำนวนปีการศึกษาคนไทยเป็น 12.5 ปี

แผนการศึกษาใหม่ เพิ่มจำนวนปีการศึกษาคนไทยเป็น 12.5 ปี แผนการศึกษาชาติ 20ปี  ระบุคนไทยต้องเพิ่มจำนวนปีที่ได้รับการศึกษาเป็น 12.5 ปี หรือราวระดับชั้นม. 6จากปัจจุบันอยู่ที่ 9.52ปี หรือประมาณระดับชั้น ม.3  "ชัยพฤกษ์" เผยข้อมูลระหว่างปีการศึกษา…
Read More...

การศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ความหมายของ การศึกษา ผู้เรียนเป็นรายบุคคล กระบวน การศึกษา รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไปในระยะเวลาหนึ่งโดยใช้เครื่องมือ เทคนิค หรือวิธีการต่าง ๆ…
Read More...