สพฐ. หลักสูตร

สพฐ. พร้อมปรับหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน

สพฐ. พร้อมปรับหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน เลขาธิการ กพฐ.พร้อมปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยวางแนวทางไว้แล้ว แต่จะไม่ปูพรมทำพร้อมกันทั่วประเทศ … อ่านต่อ สพฐ. พร้อมปรับหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน