fbpx
Browsing Tag

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

หนุนเด็กไทยเรียน Coding เริ่มเทอมหน้า

ข่าวการศึกษาช่วงนี้ ไม่พูดถึง Coding คงไม่ได้ เพราะล่าสุด คุณหญิงกัลยา หนุนกระทรวงศึกษาสอนเด็กไทยเรียน 3 ภาษาพร้อมหนุนให้มีการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ เชื่อสามารถลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช…
Read More...

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ความท้าทายด้านการศึกษา ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมเป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง…
Read More...