ส่งสรุป ความรู้ที่ได้รับจากการชมสื่อ

ส่งสรุป ความรู้ที่ได้รับจากการชมสื่อ หลังจากที่นักเรียนได้ชมสื่อทุกครั้ง อย่าลืมบันทึกส่งความรู้ที่ได้รับทุกครั้งเพื่อช่วยเสริมสร้างความคิดของเรา สิ่ง… อ่านต่อ ส่งสรุป ความรู้ที่ได้รับจากการชมสื่อ

การส่งงาน ของนักเรียน

การส่งงานของนักเรียน ทุกระดับชั้นให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วกดส่งนะคะ ขอให้ได้คะแนนเต็ม  เพี้ยง….